• /in´septiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Mở đầu, bắt đầu, khởi thuỷ
  (ngôn ngữ học) (chỉ hành động) bắt đầu ( động từ)

  Danh từ

  (ngôn ngữ học) động từ (chỉ hành động) bắt đầu ( (cũng) inchoative)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X