• /in´sipiənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Chớm, chớm nở, mới bắt đầu, phôi thai
  incipient cancer
  ung thư mới chớm

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  khởi sinh

  Y học

  mới phát, khởi sinh

  Kỹ thuật chung

  bắt đầu
  khởi đầu
  incipient blow-out
  khởi đầu phun trào
  incipient folding
  nếp uốn khởi đầu
  mới bắt đầu

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  developed , grown , mature

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X