• /i´niʃiətəri/

  Thông dụng

  Tính từ
  Mở đầu, bắt đầu, đầu
  Để vỡ lòng, để khai tâm
  Để kết nạp; để thụ giáo

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X