• /in´sipiəns/

  Thông dụng

  Cách viết khác incipiency

  Danh từ
  Sự chớm, sự chớm nở, sự mới bắt đầu, sự phôi thai
  Giai đoạn chớm nở, giai đoạn bắt dầu, giai đoạn phôi thai
  in incipience
  lúc mới bắt đầu, lúc chớm nở, lúc phôi thai

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X