• /i,niʃi'eiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bắt đầu, sự khởi đầu, sự khởi xướng
  Sự vỡ lòng, sự khai tâm, sự nhập môn (bắt đầu làm quen với một bộ môn khoa học...)
  Sự chính thức làm lễ kết nạp, lễ kết nạp

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự khởi tạo

  Điện tử & viễn thông

  sự khởi hoạt

  Kỹ thuật chung

  sự gây nổ
  sự khởi đầu
  batch initiation
  sự khởi đầu theo bó
  crack initiation
  sự khởi đầu nứt
  initiation of fracture
  sự khởi đầu vết nứt
  job step initiation
  sự khởi đầu bước công việc
  session initiation
  sự khởi đầu giao tiếp
  sự kích nổ

  Địa chất

  sự kích nổ, sự gây nổ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X