• /kə'mensmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bắt đầu, sự khởi đầu
  Lễ phát bằng (trường đại học Cambridge, Dublin và Mỹ)

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  khởi công
  commencement of drilling
  khởi công khoan

  Kỹ thuật chung

  bắt đầu

  Kinh tế

  sự khởi đầu
  commencement and termination
  sự khởi đầu và chấm dứt (bảo hiểm)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X