• /¸inkə´menʃərəbl/

  Thông dụng

  Tính từ ( (cũng) .incommensurate)

  Không thể đo được với nhau, không thể so với nhau
  coins and trees are incommensurable
  đồng tiền và cây thì không thể so với nhau được
  ( + with) không đáng so sánh với, không thể so sánh với, không cân xứng
  his belief is incommensurable with truth
  niềm tin của anh ấy không thể so sánh với chân lý
  (toán học) vô ước

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  không đo được
  không cân xứng
  không so được

  Điện lạnh

  không thông ước

  Kỹ thuật chung

  vô ước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X