• /¸inkəm´presəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không nén được, không ép được

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  không nén được
  ideal incompressible flow
  dòng không nén được lý tưởng
  incompressible bar
  thanh không nén được
  incompressible body
  vật thể không nén được
  incompressible flow
  dòng chảy không nén được
  incompressible flow
  dòng không nén được
  incompressible fluid
  chất lưu không nén được
  incompressible material
  vật liệu không nén được
  incompressible volume
  thể tích không nén được
  viscous incompressible flow
  dòng chảy nhớt không nén được

  Địa chất

  không nén được

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  hard , solid

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X