• /ˈvɪskəs/

  Thông dụng

  Cách viết khác viscid

  Như viscid

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) (thuộc) nhớt

  Xây dựng

  nhớt

  Cơ - Điện tử

  (adj) nhớt

  Hóa học & vật liệu

  có tính nhớt

  Ô tô

  sền sệt

  Kỹ thuật chung

  nhờn
  viscous friction
  sự ma-sát nhờn
  viscous friction
  sự ma sát nhờn
  viscous friction
  sự ma-xat nhờn
  viscous liquid
  chất lỏng nhờn
  viscous liquid
  chất lỏng nhờn-nhớt
  nhớt
  equi-viscous temperature
  nhiệt độ đẳng nhớt
  equivalent viscous damping
  bộ chấn rung nhớt tương đương
  non-viscous neutral
  trung tính không nhớt
  plastic viscous flow
  dòng dẻo nhớt
  plastic-viscous flow
  dòng chảy nhớt
  viscous action
  tác dụng của độ nhớt
  viscous action
  tác dụng nhớt
  viscous air filter
  thiết bị lọc không khí nhớt
  viscous bar
  thanh nhớt
  viscous bitumen
  bitum nhớt
  viscous clutch
  khớp ly hợp nhớt (truyền động)
  viscous coupling (VC)
  khớp nối nhớt
  viscous damping
  cản dịu do nhớt
  viscous damping
  chống rung nhớt
  viscous damping
  giảm rung nhớt
  viscous damping
  sự suy giảm do nhớt
  viscous damping
  sự tắt dần do nhớt
  viscous deformation
  sự biến dạng nhớt
  viscous drag
  sức cản do nhớt
  viscous drag
  sức cản nhớt
  viscous fermentation
  sự lên men nhớt
  viscous fingering
  chia nhánh nhớt
  viscous flow
  dòng chảy nhớt
  viscous flow
  dòng nhớt
  viscous flow effect
  hiệu ứng dòng nhớt
  viscous flow equations
  phương trình dòng chảy nhớt
  viscous fluid
  chất lỏng nhớt
  viscous force
  lực nhớt
  viscous force per unit volume
  lực nhớt trên thể tích đơn vị
  viscous friction
  ma sát nhớt
  viscous hysteresis
  trễ nhớt
  viscous impingement filter
  bộ lọc chạm nhớt
  viscous incompressible flow
  dòng chảy nhớt không nén được
  viscous liquid
  chất lỏng nhờn-nhớt
  viscous lubrication
  sự bôi trơn nhớt (bằng dầu quánh)
  viscous neutral
  trung tính nhớt
  viscous neutral oil
  dầu nhớt trung tính
  viscous pitch
  nhựa đường nhớt
  viscous pitch
  pec nhớt
  viscous stress
  ứng suất do nhớt
  viscous sublayer
  lớp con nhớt
  viscous transmission (VT)
  truyền động qua khớp nhớt
  viscous-elastic liquid
  chất lỏng nhớt-đàn hồi
  viscous-elastic plate
  tấm nhớt-đàn hồi

  Kinh tế

  dẻo
  nhớt
  viscous fermentation
  sự lên men nhớt
  viscous filter
  thiết bị lọc dịch nhớt
  quánh
  sền sệt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  adjective
  unsticky , watery

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X