• (đổi hướng từ Disorganized)
  /dis´ɔ:gə¸naiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác disorganise

  Ngoại động từ

  Phá hoại tổ chức của; phá rối tổ chức của

  hình thái từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X