• /´indju¸reit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm cứng
  Làm chai đi, làm thành nhẫn tâm
  Làm cho ăn sâu (thói quen...)

  Nội động từ

  Trở nên cứng
  Trở nên chai, trở nên nhẫn tâm
  Ăn sâu (thói quen...)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  chai lại
  cứng lại
  làm cứng
  rắn lại

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X