• /sə´lidi¸fai/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm cho đặc lại, làm cho rắn lại; làm cho đông đặc
  Làm cho vững chắc, củng cố

  Nội động từ

  Trở nên cứng, trở nên đặc; trở nên đông đặc
  the paint had solidify in the tin
  sơn đã đã đông đặc ở trong thùng
  Trở nên vững chắc

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  rắn [làm cho rắn]

  Cơ - Điện tử

  (v) hóa cứng

  Cơ khí & công trình

  hóa đặc

  Giao thông & vận tải

  mật độ cánh quạt

  Ô tô

  trở nên cứng

  Kỹ thuật chung

  cứng lại
  hóa rắn
  độ kiên cố
  độ rắn chắc
  độ vững chắc
  đông lại

  Kinh tế

  đông đặc
  đóng rắn

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X