• /¸ineks´trikəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không thể gỡ ra được
  Không thể thoát ra được (tình trạng, nơi...); không thể giải quyết được (vấn đề...)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X