• /in´vɒlvd/

  Thông dụng

  Tính từ

  Rắc rối, phức tạp
  Bị mắc míu, bị liên luỵ, bị dính líu, bị dính dáng
  Để hết tâm trí vào, bị thu hút vào (công việc gì...)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  phức tạp
  tham gia vào, có liên quan đến ( + in)
  rắc rối

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X