• /ˈɪntrɪkɪt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Rối beng
  Rắc rối, phức tạp, khó hiểu
  an intricate machine
  một cái máy phức tạp

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  phức tạp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X