• /´infən¸tail/

  Thông dụng

  Cách viết khác infantine

  Tính từ

  (thuộc) trẻ con
  Còn trứng nước
  Ấu trĩ
  infantile thoughts
  những suy nghĩ ấu trĩ

  Chuyên ngành

  Y học

  thuộc trẻ em

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X