• /ˈdʒuvənl, -ˌnaɪl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) thanh thiếu niên; có tính chất thanh thiếu niên; hợp với thanh thiếu niên
  juvenile activities
  các hoạt động thanh thiếu niên
  trẻ con, con nít (~childish)
  (pháp lý)) vị thành niên
  juvenile delinquency
  tình trạng vị thành niên phạm tội
  juvenile court
  toà án dành cho vị thành niên phạm pháp
  juvenile delinquent
  người vị thành niên phạm pháp

  Danh từ

  Người chưa đến tuổi trưởng thành, vị thành niên
  ( số nhiều) sách cho thanh thiếu niên

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  mới sinh
  juvenile gas
  khí mới sinh

  Kỹ thuật chung

  nguyên sinh
  juvenile drainage
  lưới sông nguyên sinh
  juvenile spring
  mạch nước nguyên sinh
  juvenile water
  nước nguyên sinh
  trẻ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X