• /in´flikʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nện, sự giáng (đòn); sự gây ra (vết thương)
  Sự bắt phải chịu (sự trừng phạt, thuế, sự tổn thương...)
  Tai ương; điều phiền toái (bắt phải chịu...)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X