• /¸vizi´teiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đi thăm, sự đến thăm, sự thăm hỏi, sự thăm viếng
  visitation of the sick
  sự đi thăm người bệnh (của giáo sĩ)
  Sự thanh tra, sự kiểm tra (của giám mục, trong địa phận mình)
  (động vật học) sự di trú ồ ạt và bất thường (của chim, thú...)
  (nghĩa bóng) thiên tai, tai hoạ
  the cholera is a terrible visitation
  bệnh tả là một tai hoạ lớn
  (tôn giáo) sự trừng phạt (của Chúa)
  to die by visitation of God
  chết do sự trừng phạt của Chúa
  (thông tục) sự ngồi chơi dai; cuộc đến ám (nhất là một cuộc đi thăm kéo dài hay không được hoan nghênh)
  we had sundry visitations from the Tax Inspector
  lão thanh tra thuế cứ đến ám chúng tôi liên tục


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X