• /in´tru:ʒən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự ấn bừa, sự tống ấn, sự đưa bừa; sự bị ấn bừa, sự bị đưa bừa
  Sự xâm phạm, sự xâm nhập
  Sự bắt người khác phải chịu đựng mình
  (pháp lý) sự xâm phạm
  Sự xâm nhập, thế xâm nhập

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  chất xâm nhập

  Y học

  sự lún vào

  Kỹ thuật chung

  hiện tượng xâm nhập
  sự xâm nhập
  concordant intrusion
  sự xâm nhập chỉnh hợp
  igneous intrusion
  sự xâm nhập măcma
  lava intrusion
  sự xâm nhập dung nham
  magma intrusion
  sự xâm nhập macma
  minor intrusion
  sự xâm nhập nhỏ
  salt intrusion
  sự xâm nhập muối
  salt water intrusion
  sự xâm nhập của nước muối
  sea water intrusion
  sự xâm nhập của nước biển

  Địa chất

  thể xâm nhập, hiện tượng xâm nhập, sự xâm nhập

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X