• /in´græti¸tju:d/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự vô ơn bạc nghĩa, sự bội ơn

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X