• /ə,pri:∫i'ei∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đánh giá
  Sự đánh giá đúng, sự đánh giá cao, sự hiểu rõ giá trị
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự thấy rõ, sự nhân thức, sâu sắc
  Sự biết thưởng thức, sự biết đánh giá
  to have an appreciation of music
  biết thưởng thức âm nhạc
  Sự cảm kích
  Sự nâng giá trị
  Sự phê phán (một cuốn tiểu thuyết...)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự nâng giá
  sự tăng giá trị

  Kỹ thuật chung

  sự đánh giá
  appreciation (invalue)
  sự đánh giá trị

  Kinh tế

  sự đánh giá
  appreciation of investment
  sự đánh giá đầu tư
  sự lên giá
  sự tăng giá
  appreciation of goods
  sự tăng giá hàng hóa
  appreciation of market prices
  sự tăng giá thị trường
  sự tăng trị (của tiền tệ, tài sản)

  Chứng khoán

  Sự tăng trị

  Tham khảo

  1. Saga.vn

  Địa chất

  sự đánh giá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X