• /´ru:dnis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự khiếm nhã, sự bất lịch sự, sự hỗn láo, sự vô lễ, sự láo xược; sự thô lỗ
  Trạng thái man rợ, trạng thái dã man, sự không văn minh, sự không đứng đắn, sự suồng sã (một câu chuyện..)
  Sự mạnh mẽ, sự dữ dội, sự đột ngột
  Tính thô sơ, sự đơn giản
  Sự dữ dội, tình trạng làm sửng sốt; sự đột ngột

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X