• /in,hɔmə'dʤi:njəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không đồng nhất, không đồng đều

  Điện lạnh

  không đồng tính

  Kỹ thuật chung

  không đồng nhất
  inhomogeneous medium
  môi trường không đồng nhất
  inhomogeneous sheath
  vỏ bọc không đồng nhất
  inhomogeneous system
  hệ không đồng nhất
  không thuần nhất
  dị tính

  Địa chất

  không đồng nhất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X