• /ʃiθ/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều sheaths

  Bao, vỏ (gươm, dao); ống
  Vỏ bọc ngoài (của dây điện..)
  the sheath round an electric cable
  vỏ bọc quanh sợi dây cáp điện
  the wing-sheath of an insect
  lớp áo cánh của con côn trùng
  Bao cao su (ngừa thai)
  Áo váy bó chẽn của phụ nữ
  (sinh vật học) màng bọc, bao, vỏ
  Kè đá, đập đá

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  bọc (que hàn)
  chất bọc (que hàn)
  vỏ bọc (cáp điện)

  Xây dựng

  ống luồn thép căng

  Điện

  ống bao

  Giải thích VN: Vỏ bọc ngoài dây điện hoặc dây cáp.

  Điện tử & viễn thông

  vỏ bọc dây cáp

  Điện lạnh

  vỏ ống dẫn sóng
  sheath-reshaping converter
  bộ biến đổi tạo dạng vỏ (ống dẫn sóng)

  Kỹ thuật chung

  bao
  kè đá
  đập đá
  lớp bảo vệ
  lớp bọc
  màng bọc
  quấn dây
  sự gia cường
  sự quấn dây
  túi
  vỏ
  vỏ bọc
  vỏ bọc ống
  vỏ bọc thép
  vỏ che
  vòng đai

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X