• /pri'ven∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự ngăn cản, sự ngăn trở, phòng ngừa
  prevention of disease
  sự phòng bệnh
  the prevention of crime
  sự ngăn ngừa tội ác
  prevention is better than cure
  (tục ngữ) phòng bệnh hơn chữa bệnh

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự ngăn ngừa

  Kỹ thuật chung

  ngăn ngừa
  accident prevention
  sự ngăn ngừa tai nạn
  rust-prevention
  sự ngăn ngừa gỉ
  đề phòng
  accident prevention advertising sign
  biển thông báo đề phòng tai nạn
  cold loss prevention
  đề phòng tổn thất lạnh
  cold loss prevention
  sự đề phòng tổn thất lạnh
  prevention of traumatism
  sự đề phòng chấn thương
  sự dự phòng
  sự phòng ngừa
  accident prevention
  sự phòng ngừa sự cố
  accident prevention
  sự phòng ngừa tai nạn
  crime prevention
  sự phòng ngừa tội phạm
  hazard prevention
  sự phòng ngừa rủi ro
  prevention of accidents
  sự phòng ngừa tai nạn
  prevention of atmospheric pollution
  sự phòng ngừa ô nhiễm khí quyển
  prevention of noise pollution
  sự phòng ngừa ô nhiễm tiếng ồn

  Kinh tế

  sự ngăn cản
  sự ngăn ngừa
  waste prevention
  sự ngăn ngừa hao phí

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X