• Thông dụng

  Danh từ

  Thiết bị chuyển dữ liệu từ bộ nhớ sang máy tính

  Toán & tin

  khối nhập liệu

  Giải thích VN: Một thiết bị ngoại vi bất kỳ giúp bạn trong việc đưa dữ liệu vào máy tính, như bàn phím, con chuột, quả cầu đánh dấu, hệ thống cảm nhận âm thanh, bàn vẽ đồ họa hoặc modem.

  khối vào dữ liệu

  Giải thích VN: Một thiết bị ngoại vi bất kỳ giúp bạn trong việc đưa dữ liệu vào máy tính, như bàn phím, con chuột, quả cầu đánh dấu, hệ thống cảm nhận âm thanh, bàn vẽ đồ họa hoặc modem.

  thiết bị đầu vào
  auxiliary input device
  thiết bị đầu vào hỗ trợ
  thiết bị nhập liệu

  Giải thích VN: Một thiết bị ngoại vi bất kỳ giúp bạn trong việc đưa dữ liệu vào máy tính, như bàn phím, con chuột, quả cầu đánh dấu, hệ thống cảm nhận âm thanh, bàn vẽ đồ họa hoặc modem.

  Xây dựng

  bộ đưa vào

  Điện tử & viễn thông

  thiết bị nhập

  Kỹ thuật chung

  dụng cụ nhập
  phương tiện nhập
  thiết bị vào

  Giải thích VN: Một thiết bị ngoại vi bất kỳ giúp bạn trong việc đưa dữ liệu vào máy tính, như bàn phím, con chuột, quả cầu đánh dấu, hệ thống cảm nhận âm thanh, bàn vẽ đồ họa hoặc modem.

  standard input device
  thiết bị vào chuẩn

  Kinh tế

  thiết bị nhập
  voice input device
  thiết bị nhập thông tin bằng giọng nói

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X