• /´input/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái cho vào
  Lực truyền vào (máy...); dòng điện truyền vào (máy...)
  (kỹ thuật) tài liệu viết bằng ký hiệu (cung cấp vào máy tính điện tử); sự cung cấp tài liệu (cho máy tính điện tử)
  (Ê-cốt) số tiền cúng

  Động từ

  Cung cấp tài liệu (cho máy tính điện tử)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự đưa vào, sự nhập, đầu vào, lối vào, tín hiệu vào

  Cơ khí & công trình

  công suất vào
  điện lượng vào

  Hóa học & vật liệu

  số liệu vào

  Toán & tin

  cái vào
  nhập liệu
  input class
  lớp nhập liệu
  input device
  khối nhập liệu
  input device
  thiết bị nhập liệu
  input subsystem
  hệ thống con nhập liệu
  input unit
  khối nhập liệu
  input unit
  thiết bị nhập liệu
  keyboard input
  nhập liệu bằng bàn phím
  variable factor input
  nhập liệu yếu tố biến đổi
  hao phí (sản xuất)
  ở đầu vào
  quá trình nhập
  thông tin vào

  Giải thích VN: Thông tin được đưa vào máy tính để dùng cho các mục đích xử lý.

  tín hiệu nhập

  Điện lạnh

  công suất đầu vào

  Điện tử & viễn thông

  đầu vào, nhập

  Kỹ thuật chung

  công suất tiêu thụ
  cửa vào
  lượng vào
  input energy
  năng lượng vào
  input/output traffic control
  sự điều khiển lượng vào/ra
  reference input
  đại lượng vào định chuẩn
  ngõ vào
  nguồn cấp nước
  return water input
  nguồn cấp (nước) do nước về
  steady input
  nguồn cấp nước ổn định
  đầu nhập
  đầu ra
  đầu vào

  Giải thích VN: Thông tin được đưa vào máy tính để dùng cho các mục đích xử lý.

  dữ liệu nhập
  input data set
  tập (hợp) dữ liệu nhập
  input reader
  bộ đọc (dữ liệu) nhập
  input register
  thanh ghi dữ liệu nhập
  manual input
  dữ liệu nhập thủ công
  standard input (STDIN)
  dữ liệu nhập chuẩn
  STDIN (standardinput)
  dữ liệu nhập chuẩn
  dữ liệu vào

  Giải thích VN: Thông tin được đưa vào máy tính để dùng cho các mục đích xử lý.

  input stream
  dòng dữ liệu vào
  input-output data
  dữ liệu vào-ra
  nhập
  ABIOS (AdvancedBasic Input/Output system)
  hệ thống nhập/ xuất cơ bản nâng cao
  Advanced Basic Input/Output System (ABIOS)
  hệ thống nhập/xuất cơ bản nâng cao
  analog input channel
  kênh nhập tương tự
  asymmetric input-output
  nhập xuất không đối xứng
  automatic input
  nhập tự động
  basic input / output system (BIOS)
  hệ cơ sở nhập/xuất
  Basic Input/Output System (BIOS)
  hệ nhập xuất cơ sở
  basic input/output system (BIOS)
  hệ thống nhập/xuất cơ bản
  BIOCA (blockinput/output communication area)
  vùng truyền thông nhập/xuất khối
  BIOS (Basicinput/output System)
  hệ thống nhập/xuất cơ bản
  block input-output
  nhập xuất khối
  block input/output
  nhập/xuất khối
  block input/output communication area (BIOCA)
  vùng truyền thông nhập/xuất khối
  buffer input
  nhập đệm
  buffer input/output
  sự nhập/xuất có đệm
  capacitor input filter
  bộ lọc nhập tụ điện
  capacitor input filters
  lọc với tụ điện nhập
  card input
  nhập bìa
  channel input-output
  nhập xuất kênh
  character input/output function
  hàm nhập/xuất ký tự
  CHIO (channelinput/out put)
  nhập xuất kênh
  choke input filter
  bộ lọc với cuộn dây nhập
  choke input filter
  mạch lọc với cuộn dây nhập
  CIOCS (communicationinput/output control system)
  hệ thống điều khiển nhập/xuất truyền thông
  column input cell
  ô nhập vào cột
  command input
  nhập lệnh
  data input
  nhập dữ liệu
  data input
  mục nhập dữ liệu
  data input
  sự nhập dữ liệu
  data input bus
  buýt nhập dữ liệu
  data input bus
  kênh nhập dữ liệu
  data input station
  trạm nhập dữ liệu
  deferred input-output
  nhập xuất trì hoãn
  device input queue
  hàng đợi nhập thiết bị
  direct input
  nhập trực tiếp
  direct input
  sự nhập trực tiếp
  direct input/output
  nhập/xuất trực tiếp
  dummy terminal input
  nhập đầu cuối giả
  external input
  sự nhập từ ngoài
  file input-output
  nhập xuất file
  film optical scanning device for input to computers
  thiết bị quét phim để nhập vào máy tính
  formatted input-output
  nhập xuất theo khuôn
  formatted input/output
  nhập/xuất đã định dạng
  generation input stream
  dòng nhập phát sinh
  graphical input
  nhập họa
  graphics input-output
  nhập xuất đồ họa
  heat input
  dòng nhiệt xâm nhập
  I-O (Input-Output)
  nhập-xuất
  I/O (input/output)
  nhập/xuất
  I/O redirection (input/output redirection)
  sự định hướng lại nhập/xuất
  image input area
  vùng nhập hình ảnh
  information input
  nhập thông tin
  input alphabet
  bảng chữ nhập
  input area
  vùng nhập
  input block
  khối nhập
  input blocking factor
  hệ số tạo khối nhập
  input bound
  giới hạn nhập
  input buffer
  bộ đệm nhập
  input buffer amplifier
  bộ khuếch đại đệm nhập
  input bus
  buýt nhập
  input by codes
  nhập dữ liệu bằng mã
  input cell
  tế bào nhập liệu
  input channel
  kênh nhập
  input class
  lớp nhập liệu
  input control
  sự điều khiển nhập
  input data
  dữ liệu nhập
  input data
  nhập dữ liệu
  input data set
  tập (hợp) dữ liệu nhập
  input device
  khối nhập liệu
  input device
  dụng cụ nhập
  input device
  phương tiện nhập
  input device
  thiết bị nhập
  input device
  thiết bị nhập liệu
  input element
  bộ phận nhập
  input element
  phần tử nhập
  input field
  trường nhập
  input file
  tập tin nhập
  input focus
  tiêu điểm nhập
  input function
  hàm nhập
  input information
  thông tin nhập
  input inhibit
  sự cấm nhập
  input job queue
  hàng đợi công việc nhập
  input language
  ngôn ngữ nhập
  input line
  dòng nhập
  input manager
  chương trình quản lý nhập
  input mask
  dấu hiệu nhập
  input medium
  môi trường nhập
  input medium
  phương tiện nhập
  input message
  thông báo nhập
  input mode
  chế độ nhập
  input operation
  phép toán nhập
  input order (a-no)
  thứ tự nhập
  input output activity
  hoạt động xuất nhập liệu
  input panel
  bảng nhập
  input process
  quá trình nhập
  input protection
  bảo vệ nhập
  input protection
  sự bảo vệ nhập
  input queue
  hàng công việc chờ nhập
  input queue
  hàng đợi nhập
  input queue
  hàng nhập
  input reader
  bộ đọc (dữ liệu) nhập
  input record
  bản ghi nhập
  input register
  thanh ghi dữ liệu nhập
  input register
  thanh ghi nhập
  input routine
  đoạn chương trình nhập
  input routine
  thủ tục nhập
  input routine
  thường trình nhập
  input screen
  màn hình nhập
  input section
  đoạn nhập
  input section
  phần nhập
  input semantics
  ngữ nghĩa nhập
  input sequence
  dãy nhập
  input specifications
  đặc tả nhập
  input speed
  tốc độ nhập
  input statement
  câu lệnh nhập
  input statement
  lệnh nhập
  input station
  trạm nhập
  input storage
  bộ lưu trữ nhập
  input storage
  bộ nhớ nhập
  input storage
  vùng nhớ nhập
  input stream
  luồng nhập
  input stream
  dòng nhập
  input stream control
  sự điều khiển dòng nhập
  input stream queue
  hàng dòng nhập
  input subsystem
  hệ thống con nhập
  input subsystem
  hệ thống con nhập liệu
  input subsystem
  tiểu hệ nhập
  input system
  hệ thống nhập
  input terminal
  thiết bị đầu cuối nhập
  input unit
  khối nhập liệu
  input unit
  đơn vị nhập
  input unit
  dụng cụ nhập
  input unit
  phương tiện nhập
  input unit
  thiết nhập
  input unit
  thiết bị nhập
  input unit
  thiết bị nhập liệu
  input validation
  hợp lệ nhập
  input variable
  biến nhập
  input work
  công việc nhập
  input work queue
  hàng công việc chờ nhập
  input work queue
  hàng đợi công việc nhập
  input work queue
  hàng nhập
  input-capable field
  trường có thể nhập
  input-output
  nhập xuất
  input-output unit
  thiết bị nhập-xuất
  input/output (I/O)
  nhập/xuất
  input/output adapter (IOA)
  bộ thích ứng nhập/xuất
  input/output address
  không gian địa chỉ nhập/xuất
  input/output area
  vùng nhập/xuất
  input/output buffer
  bộ đệm nhập/xuất
  input/output buffer
  vùng đệm nhập/xuất
  input/output bus
  buýt nhập/xuất
  input/output channel
  kênh nhập/xuất
  Input/Output Configuration Program (IOCP)
  chương trình cấu hình nhập/xuất
  input/output control
  sự điều khiển nhập/xuất
  input/output control system (IOCS)
  hệ thống điều khiển nhập/xuất
  input/output control unit
  bộ điều khiển nhập/xuất
  input/output controller
  bộ điều khiển nhập/xuất
  input/output device
  thiết bị nhập/xuất
  input/output file
  tệp nhập/xuất
  input/output file
  tập tin nhập/xuất
  input/output instruction
  lệnh nhập/xuất
  input/output interface
  giao diện nhập/xuất
  input/output interrupt
  ngắt nhập/xuất
  input/output interrupt
  sự ngắt nhập/xuất
  input/output interrupt identification
  sự nhận dạng ngắt nhập/xuất
  input/output interrupt indicator
  bộ chỉ báo ngắt nhập/xuất
  input/output interruption
  sự ngắt nhập/xuất
  input/output library
  thư viện nhập/xuất
  input/output limited
  giới hạn bởi nhập/xuất
  input/output limited
  giới hạn nhập/xuất
  input/output list
  danh sách nhập/xuất
  input/output order
  thứ tự nhập/xuất
  input/output port
  cổng nhập/ xuất
  input/output port
  cổng nhập/xuất
  input/output problem determination (IOPD)
  sự xác định vấn đề nhập/xuất
  input/output processing
  sự xử lý nhập/xuất
  input/output processor (IOP)
  bộ xử lý nhập/xuất
  input/output redirection (I/O redirection)
  sự định hướng lại nhập/xuất
  input/output referencing
  sự tham chiếu nhập/xuất
  input/output register
  thanh ghi nhập/xuất
  input/output routines
  thủ tục nhập/xuất
  input/output section
  phần nhập/xuất
  input/output statement
  câu lệnh nhập/xuất
  input/output supervisor (IOS)
  bộ giám sát nhập/xuất
  input/output switching (IOS)
  chuyển mạch nhập/xuất
  input/output system (IOP)
  hệ thống nhập/xuất
  input/output system (IOS)
  hệ thống nhập/xuất
  input/output traffic control
  sự điều khiển lượng nhập/xuất
  input/output transaction area (IOTA)
  vùng giao dịch nhập/xuất
  input/output unit
  đơn vị nhập/xuất
  input/output window
  cửa sổ nhập/xuất
  input/output-bound
  giới hạn nhập/xuất
  interactive graphical input
  nhập đồ họa tương tác
  internal input signal
  tín hiệu nhập nội bộ
  IOA (input/output adapter)
  bộ điều hợp nhập/xuất
  IOC (input/output controller)
  bộ điều khiển nhập/xuất
  IOCP (input/output configuration program)
  chương trình cấu hình nhập/xuất
  IOCS (input/output control system)
  hệ thống điều khiển nhập/xuất
  IOIRV (input/output interrupt request vector)
  vectơ yêu cầu ngắt nhập/xuất
  IOP (input/output processor)
  bộ xử lý nhập/ xuất
  IOPD (input/output problem determination)
  sự xác định vấn đề nhập/ xuất
  IOS (input/output supervisor)
  bộ giám sát nhập/xuất
  IOS (input/output system)
  hệ thống nhập/ xuất
  IOTA (input/output transaction area)
  vùng giao dịch nhập/xuất
  job input
  sự nhập công việc
  job input file
  tập tin nhập công việc
  job input stream
  dòng nhập công việc
  keyboard input
  nhập liệu bằng bàn phím
  line input
  nhập chữ
  line input
  nhập dòng
  manual input
  dữ liệu nhập thủ công
  manual input
  nhập thủ công
  manual input
  sự nhập bằng tay
  manual input
  sự nhập thủ công
  master input file
  tập tin nhập chính
  master input/output control block
  khối điều khiển nhập/xuất chính
  MIOCB (masterinput/output control block)
  khối điều khiển nhập/xuất chính
  NetBIOS (NetworkBasic Input Output System)
  hệ thống xuất nhập chuẩn trên mạng
  no-input zone
  vùng không nhập
  output input field
  trường xuất nhập
  parallel input /output
  nhập/xuất song song
  parallel input serial output (PISO)
  nhập song song xuất nối tiếp
  parallel input-parallel output (PIPO)
  nhập song song-xuất song song
  parallel input-parallel output (PIPO)
  nhập-xuất song song
  parallel input/output
  nhập/ xuất song song
  physical input device
  thiết bị nhập vật lý
  PIPO (parallelinput-parallel output)
  nhập song song-xuất song song
  PISO (parallelinput serial output)
  nhập song song-xuất nối tiếp
  process input-output devices
  thiết bị nhập-xuất của quá trình
  random-access input/output
  nhập/xuất truy nhập ngẫu nhiên
  random-access input/output
  vào/ra truy nhập ngẫu nhiên
  read-only memory basic input/output system (ROMBIOS)
  hệ thống nhập/xuất cơ bản của bộ nhớ chỉ đọc
  row input cell
  ô nhập hàng vào
  serial input-parallel output (SIPO)
  nhập nối tiếp-xuất song song
  serial input-serial output (SISO)
  nhập nối tiếp-xuất nối tiếp
  serial input/output
  nhập/xuất tuần tự
  serial input/output (SIO)
  nhập/ xuất nối tiếp
  SIO (serialinput/output)
  nhập/ xuất nối tiếp
  SIPO (serialinput-parallel output)
  nhập nối tiếp-xuất song song
  SISO (serialinput-serial output)
  nhập nối tiếp-xuất nối tiếp
  standard input
  nhập chuẩn
  standard input (STDIN)
  dữ liệu nhập chuẩn
  standard input (STDIN)
  thiết bị nhập chuẩn
  STDIN (standardinput)
  dữ liệu nhập chuẩn
  STDIN (standardinput)
  thiết bị nhập chuẩn
  system input
  nhập hệ thống
  system input-output
  nhập xuất hệ thống
  two-input data table
  bảng kê nhập dữ liệu đôi
  user input area
  vùng nhập của người dùng
  variable factor input
  nhập liệu yếu tố biến đổi
  VIO (virtualinput/output)
  nhập/ xuất ảo
  virtual input-output
  nhập xuất ảo
  virtual input/output (VIO)
  nhập/ xuất ảo
  virtual input/output area
  vùng nhập/ xuất ảo
  vision input module
  môđun nhập hình ảnh
  voice input
  sự nhập tín hiệu thoại
  lối vào
  sự đưa vào
  sự nhập
  buffer input/output
  sự nhập/xuất có đệm
  data input
  sự nhập dữ liệu
  direct input
  sự nhập trực tiếp
  external input
  sự nhập từ ngoài
  job input
  sự nhập công việc
  manual input
  sự nhập bằng tay
  manual input
  sự nhập thủ công
  voice input
  sự nhập tín hiệu thoại
  vào

  Kinh tế

  đầu vào
  nhập (dữ liệu vào máy tính)
  nhập lượng
  input-oriented budgeting
  nhập lượng-xuất lượng
  input-oriented budgeting
  xuất-nhập lượng
  input-output
  phân tích xuất-nhập lượng
  input-output analysis
  hệ số nhập lượng-xuất lượng
  input-output coefficient
  hệ số nhập lượng-xuất lượng
  input-output table
  bảng xuất-nhập lượng
  total input
  tổng nhập lượng
  sự chuyển vào

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X