• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kỹ thuật chung

  nội tiếp
  inscribed angle
  góc nội tiếp
  inscribed circle
  vòng tròn nội tiếp
  inscribed circle
  vòng (tròn) nội tiếp
  inscribed circle (ofa triangle)
  vòng tròn nội tiếp (một tam giác)
  inscribed cone
  mặt nón nội tiếp
  inscribed figure
  hình nội tiếp
  inscribed polygon
  đa giác nội tiếp
  inscribed sphere
  hình cầu nội tiếp
  inscribed square
  hình vuông nội tiếp
  inscribed triangle
  tam giác nội tiếp

  Xây dựng

  nội tiếp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X