• /,instən'teinjəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Xảy ra ngay lập tức, tức thời, được làm ngay
  an instantaneous response
  câu trả lời ngay lập tức
  Có ở một lúc nào đó, thuộc một lúc nào đó
  (vật lý) tức thời

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tức thời

  Xây dựng

  tức thời, có tác động tức thời

  Cơ - Điện tử

  (adj) tức thời, có tác dụng tức thời

  Địa chất

  tức thời

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  adjective
  delayed , eventual , late , later

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X