• /´trænzitəri/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ngắn ngủi; phù du; bóng chớp
  a transitory feeling of well-being
  một cảm giác thoải mái dễ chịu thoáng qua
  Tạm thời, chốc lát; nhất thời

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  chuyển tiếp
  transitory period
  thời gian chuyển tiếp
  quá độ

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X