• /´instənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lúc, chốc lát
  come here this instant
  hãy đến đây, ngay bây giờ
  on the instant
  ngay lập tức
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) đồ ăn uống dùng ngay được

  Tính từ

  Xảy ra ngay lập tức, sắp xảy ra
  Khẩn trương, cấp bách, gấp
  Ngay tức khắc, lập tức
  instant obedience
  sự tuân lệnh ngay tức khắc
  Ăn ngay được, uống ngay được
  instant coffee
  cà phê pha vào nước sôi uống ngay (không cần lọc)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thời điểm, khoảnh khắc, chốc lát, ngay lập tức, tức thời

  Cơ - Điện tử

  Thời điểm, khoảnh khắc, chốc lát, (adj) ngay lậptức, tức thời

  Toán & tin

  một khoảnh khắc
  một lúc

  Điện tử & viễn thông

  khoảnh khắc

  Kỹ thuật chung

  ngay lúc
  lúc
  tức thời
  instant configuration
  cấu hình tức thời
  instant jump
  sự nhảy tức thời
  instant load
  tải trọng tức thời
  instant relay
  phát lại tức thời
  instant replay
  sự phát lại tức thời

  Kinh tế

  của tháng hiện tiện
  ngay
  instant access
  được rút tiền ngay
  instant dismissal
  sự cho thôi việc ngay
  instant mail
  bưu phẩm chuyển ngay
  instant shipment
  sự chở ngay (việc gởi hàng ngày)
  instant soup
  súp khô ăn ngay
  tháng này
  trong tháng này
  tức khắc
  tức thời

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X