• /i'mi:djət/

  Thông dụng

  Tính từ

  Trực tiếp
  an immediate cause
  nguyên nhân trực tiếp
  Lập tức, tức thì, ngay, trước mắt
  an immediate answer
  câu trả lời lập tức
  an immediate task
  nhiệm vụ trước mắt
  Gần gũi, gần nhất, sát cạnh
  my immediate neighbour
  ông bạn láng giềng sát vách của tôi

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tức khắc

  Kỹ thuật chung

  ngay lập tức
  tức thời

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X