• /in´sju:pərəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không thể vượt qua được (vật chướng ngại...); không thể khắc phục được (khó khăn...)
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) không thể hơn được, không thể vượt được

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  insuperable , overwhelming , impossible , insurmountable , impassable

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X