• /¸insə´mauntəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không vượt qua được (vật chướng ngại...), không khắc phục được
  insurmountable adversity
  nghịch cảnh không vượt qua được


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X