• /¸insə´rekʃənəri/

  Thông dụng

  Tính từ
  Nổi dậy, khởi nghĩa; có tính chất nổi dậy, có tính chất khởi nghĩa
  Gây ra cuộc nổi dậy, gây ra cuộc khởi nghĩa
  Danh từ
  Người nổi dậy, người khởi nghĩa

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X