• /,revə'lu:ʃnəri/

  Thông dụng

  Tính từ

  Cách mạng (cách mạng), (thuộc) cách mạng chính trị
  Cách mạng
  the revolutionary movement
  phong trào cách mạng
  revolutionary ideas
  những tư tưởng cách mạng
  Bao hàm sự thay đổi hoàn toàn, mạnh mẽ; có liên quan đến sự thay đổi to lớn

  Danh từ

  Nhà cách mạng

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cách mạng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X