• /in´sə:dʒənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Nổi dậy, khởi nghĩa, nổi loạn
  insurgent peasants
  những người nông dân nổi dậy

  Danh từ

  Người nổi dậy, người khởi nghĩa, người nổi loạn
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đảng viên chống đối (chống lại phương pháp hoặc đường lối của một chính đảng)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X