• /¸mju:ti´niə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người nổi dậy chống đối, người khởi loạn, người làm binh biến
  mutineer sailors
  những thuỷ thủ nổi loạn


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X