• /in¸tensifi´keiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự làm tăng cao lên, sự tăng cường
  Sự làm cho mãnh liệt, sự làm cho dữ dội
  Sự làm sâu sắc thêm, sự làm mạnh thêm
  (nhiếp ảnh) sự làm nổi thêm

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sự tăng cường
  firing intensification
  sự tăng cường nung
  mercury intensification
  sự tăng cường thủy ngân
  process intensification
  sự tăng cường các quá trình (công nghệ)
  trace intensification
  sự tăng cường vết

  Kinh tế

  sự làm mạnh thêm
  sự làm tăng cường

  Địa chất

  sự tăng cường, sự cường hóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X