• /´faiəriη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đốt cháy
  Sự nung gạch
  Sự đốt lò
  Sự giật mình
  Sự bắn; cuộc bắn
  Chất đốt (than, củi, dầu...)

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự giật mìn

  Xây dựng

  sự phát hỏa

  Kỹ thuật chung

  bắt lửa
  đốt cháy
  acceptance firing test
  sự thử đốt cháy nghiệm thu
  main firing
  sự đốt cháy chính
  nung
  biscuit firing
  sự nung gốm lần hai
  biscuit firing
  sự nung gốm mộc
  coal firing
  nung bằng than
  direct firing
  sự nung trực tiếp
  electric firing
  nung bằng điện
  fast firing
  sự nung nhanh
  fast firing
  sự nung đoản kỳ
  firing intensification
  sự tăng cường nung
  firing range
  khoảng nung
  firing range
  phạm vi nung
  firing sensitivity
  độ nhạy nung
  firing temperature
  nhiệt độ nung
  firing up glass
  sự nung nóng (thủy tinh)
  firing without saggar
  sự nung không có sạp (gốm)
  firing-on
  sự nung nóng
  first oxidizing firing
  sự nung oxi hóa lần đầu
  glost firing
  sự nung men
  metal parts firing
  sự nung chi tiết kim loại
  primary firing
  sự nung lần đầu
  primary firing
  sự nung sơ bộ
  second reducing firing
  sự nung thử lần thứ hai
  secondary firing
  sự nung lại
  single-row firing
  sự nung một hàng
  third firing
  sự nung lần thứ ba
  sự đánh lửa
  irregular firing
  sự đánh lửa không đều
  sự đốt
  sự đốt cháy

  Giải thích EN: 1. the process of putting fuel and air into a furnace.the process of putting fuel and air into a furnace.2. the ignition of an explosive material.the ignition of an explosive material. Giải thích VN: 1. quá trình cung cấp nhiên liệu và khí vào trong lò 2. sự đốt cháy của một chất gây nổ.

  main firing
  sự đốt cháy chính
  sự nổ mìn
  sự nung
  biscuit firing
  sự nung gốm lần hai
  biscuit firing
  sự nung gốm mộc
  direct firing
  sự nung trực tiếp
  fast firing
  sự nung nhanh
  fast firing
  sự nung đoản kỳ
  firing up glass
  sự nung nóng (thủy tinh)
  firing without saggar
  sự nung không có sạp (gốm)
  firing-on
  sự nung nóng
  first oxidizing firing
  sự nung oxi hóa lần đầu
  glost firing
  sự nung men
  metal parts firing
  sự nung chi tiết kim loại
  primary firing
  sự nung lần đầu
  primary firing
  sự nung sơ bộ
  second reducing firing
  sự nung thử lần thứ hai
  secondary firing
  sự nung lại
  single-row firing
  sự nung một hàng
  third firing
  sự nung lần thứ ba
  sự thiêu
  thiêu
  minimum firing current
  dòng đánh lửa tối thiểu
  minimum firing rate
  hệ số bắt cháy tối thiểu

  Kinh tế

  sự đốt cháy
  sự sao
  sự sấy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X