• /¸intəfe´rɔmetri/

  Thông dụng

  Xem interferometer

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  giao thoa
  axial slab interferometry
  đo giao thoa bản hướng trục
  axial slab interferometry
  đo giao thoa tấm dọc trục
  laser interferometry
  đo giao thoa Laze
  laser interferometry
  sự đo giao thoa laze
  radio interferometry
  môn giao thoa vô tuyến
  slab interferometry
  đo giao thoa bản mỏng
  transverse interferometry
  đo giao thoa ngang

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X