• /¸intə´ni:sain/

  Thông dụng

  Cách viết khác internecive

  Tính từ

  Giết hại lẫn nhau; nồi da nấu thịt; cốt nhục tương tàn
  Có tính chất tàn sát quy mô, có tính chất sát hại

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X