• /'sivl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) công dân
  civil rights
  quyền công dân
  civil liberty
  quyền tự do công dân
  (thuộc) thường dân, dân dụng (trái với quân đội)
  civil engineering
  sự xây dựng công trình dân dụng


  (thuộc) bên đời (trái với bên đạo)
  civil marriage
  cuộc kết hôn không theo lễ nghi tôn giáo
  (pháp lý) hộ (thuộc) dân sự (trái với hình)
  civil law
  luật hộ, luật dân sự
  Lễ phép, lễ độ, lịch sự
  Thường
  civil day
  ngày thường (trái với ngày thiên văn)
  Civil Defence
  tổ chức phòng không nhân dân
  civil disobedience
  ( ấn) phong trào chống thuế, chống luật pháp
  civil list
  tiền nghị viện cấp cho nhà vua Anh
  to keep a civil tongue in one's head
  giữ lễ phép, giữ lễ độ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  dân sự

  Kinh tế

  dân chúng
  dân sự
  thuộc công dân

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X