• /'dedli/

  Thông dụng

  Tính từ

  Làm chết người, trí mạng, chí tử
  a deadly poison
  thuốc độc chết người
  deadly blow
  đòn chí tử
  deadly hatred
  mối thù không đội trời chung
  a deadly enemy
  kẻ tử thù, kẻ thù không đội trời chung
  a deadly sin
  tội lớn
  (thuộc) sự chết chóc; như chết
  deadly paleness
  sự xanh mét, sự tái nhợt như thây ma
  Vô cùng, hết sức
  to be in deadly haste
  hết sức vội vàng

  Phó từ

  Như chết
  deadly pale
  xanh mét như thây ma, nhợt nhạt như thây ma
  Vô cùng, hết sức, cực kỳ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  chết người
  deadly disease
  bệnh tật chết người

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X