• /in'tə:nl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ở trong, bên trong, nội bộ, nội địa
  internal structure of a computer
  cấu trúc bên trong của một máy điện toán
  internal disputes
  những cuộc tranh chấp trong nội bộ
  internal trade
  sự buôn bán trong nước, nội thương
  (thuộc) nội tâm, (thuộc) tâm hồn, từ trong thâm tâm
  (thuộc) bản chất; nội tại
  internal evidence
  chứng cớ nội tại

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  trong, bên trong

  Cơ - Điện tử

  (adj) trong, bên trong

  Toán & tin

  trong, nội bộ

  Kỹ thuật chung

  bên trong
  group of standpipes of internal water-supply system
  chạc nối hệ thống ống dẫn nước bên trong
  inner [internal] surface
  bề mặt bên trong
  inside [internal] fin
  cánh bên trong
  interior [internal] temperature
  nhiệt độ bên trong
  Internal (INT)
  nội bộ, bên trong
  internal area
  bề mặt bên trong
  internal brake
  thắng siết bên trong
  internal brake
  thắng xiết bên trong
  internal brick corbel (supportinglining of chimney stack)
  côngxon (bên trong) thân ống khói
  internal burning
  sự cháy bên trong
  internal circlip pliers
  kìm mở khe bên trong
  internal clocking
  sự định thời bên trong
  internal coating
  lớp phủ bên trong
  internal communications on board ship
  sự liên lạc bên trong tàu biển
  internal compatibility condition
  điều kiện tương thích bên trong
  internal connection
  sự nối kết bên trong
  internal constraint
  hệ giằng bên trong
  internal constraint
  mối liên kết bên trong
  internal cooling
  làm lạnh bên trong
  internal cooling
  sự làm lạnh bên trong
  internal cooling surface
  bề mặt làm lạnh bên trong
  internal crack
  các vết nứt bên trong
  internal damage
  sự hư hại bên trong
  internal diffusion
  khuếch tán bên trong
  internal displacement
  chuyển vị bên trong
  internal drainage
  sự thoát nước bên trong
  Internal Driver Bay (IDB)
  khoang ổ đĩa bên trong
  internal energy
  năng lượng bên trong
  internal event
  sự kiện bên trong
  internal file connector
  bộ nối tập tin bên trong
  Internal File System (IFS)
  hệ thống tệp bên trong
  internal fin
  cánh bên trong
  internal glazing
  sự lắp kính bên trong
  internal heat
  nhiệt bên trong
  internal heat exchange
  sự trao đổi nhiệt bên trong
  internal heat leakage
  sự tỏa nhiệt bên trong
  internal heat source output
  công suất nguồn nhiệt bên trong
  internal heat transfer resistance
  nhiệt trở bên trong
  internal heating
  sự nung nóng bên trong
  internal impedance
  trở kháng bên trong
  internal input signal
  tín hiệu đầu vào bên trong
  internal input signal
  tín hiệu vào bên trong
  internal installation
  thiết bị bên trong
  internal installation
  trang bị bên trong
  internal installation gas pipes
  ống dẫn ga bên trong
  internal lacquering
  lớp phủ bên trong
  internal lacquering
  lớp sơn bên trong
  internal library definition
  định nghĩa thư viện bên trong
  Internal Lower Order Path Protection (ILP)
  bảo vệ đường truyền bên trong cấp thấp hơn
  internal model
  mô hình bên trong
  internal optical density
  mật độ quang học bên trong
  Internal Organization of the Network Layer (IONL)
  tổ chức bên trong của lớp mạng
  internal oxidation
  ôxi hóa bên trong
  internal plastering
  lớp trát bên trong
  internal pressure
  áp lực bên trong
  internal pressure
  áp suất bên trong
  internal pressure equalization
  cân bằng áp suất bên trong
  internal pressure strength
  cường độ áp lực bên trong
  internal program unit
  đơn vị chương trình bên trong
  internal radial pressure
  áp lực hướng tâm bên trong
  internal reader
  bộ đọc bên trong
  internal record
  bản ghi bên trong
  internal routine
  đoạn chương trình bên trong
  internal scour
  sự rửa xói bên trong
  internal scour
  sự xâm thực bên trong
  Internal Section Adaptation (ISA)
  phối hợp cung đoạn bên trong
  internal shake
  vết nứt bên trong
  internal shrinkage
  sự co bên trong
  internal source
  nguồn bên trong
  internal strain
  biến dạng bên trong
  internal strain
  sự biến dạng bên trong
  internal stress
  ứng suất bên trong
  internal structure
  cấu trúc bên trong
  internal structure
  kết cấu bên trong
  internal structure
  kiến trúc bên trong
  internal surface
  bề mặt bên trong
  internal temperature
  nhiệt độ bên trong
  internal trace table
  bảng viết bên trong
  internal traffic
  lưu lượng bên trong
  internal transmittance
  hệ số truyền bên trong
  internal vibration
  chấn động bên trong
  internal vibration
  sự đầm rung bên trong
  internal vibrator
  máy đầm rung bên trong
  internal wiring
  sự đi dây bên trong
  internal wiring
  sự đặt dây bên trong
  internal wiring
  sự mắc mạch bên trong
  internal wiring (withina building)
  đi dây bên trong
  internal writer
  bộ ghi bên trong
  internal zoning
  phân vùng bên trong
  internal zoning
  sự phân vùng bên trong
  internal] area
  bề mặt bên trong
  produce internal temperature
  nhiệt độ bên trong sản phẩm
  product internal temperature
  nhiệt độ bên trong sản phẩm
  internal force
  nội lực
  nội bộ

  Địa chất

  trong, bên trong, nội tại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X