• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thực vật học) (thuộc) gióng, (thuộc) lóng

  Toán & tin

  giữa các nút

  Kỹ thuật chung

  liên nút
  IMH (internodalmessage handler)
  bộ xử lý thông báo liên nút
  internodal destination queue
  hàng đợi đích liên nút
  internodal message handler (IMH)
  bộ xử lý thông báo liên nút
  internodal sequence prefix
  tiền tố dãy liên nút

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X