• /in´testin/

  Thông dụng

  Danh từ

  (giải phẫu) ruột
  small intestine
  ruột non
  large intestine
  ruột già

  Tính từ

  Nội bộ
  intestine war
  nội chiến

  Chuyên ngành

  Y học

  ruột (phần ống tiêu hóa đi từ dạ dày cho tới hậu môn)

  Kỹ thuật chung

  ruột
  large intestine
  ruột già
  small intestine
  ruột non

  Kinh tế

  ruột
  intestine chute
  sự tháo ruột
  large intestine
  ruột già
  narrow intestine
  ruột non
  small intestine
  ruột non

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  alvine , splanchnic , visceral
  noun
  entrails , viscera

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X