• /∫u:t/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cầu trượt, đường trượt; dốc lao, đường lao
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thác (nước)
  to shoot the chutes
  lao xuống thác
  Máng đổ rác

  Danh từ, (viết tắt) của .parachute

  (quân sự), (thông tục) dù

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  dốc (trượt)
  đường lao
  máng thả
  spiral chute
  máng (thả) xoắn ốc

  Xây dựng

  máng chuyển
  freight chute
  máng chuyển hàng hóa
  goods chute
  máng chuyển hàng hóa
  thác nước
  máng trượt thoát hiểm

  Kỹ thuật chung

  bàn trượt
  ice chute
  bàn trượt (nước) đá
  ice chute
  bàn trượt đá
  cầu trượt
  escape chute
  cầu trượt thoát hiểm
  dốc đứng
  dốc nước
  chute spillway
  đập tràn dốc nước
  đường dốc
  ice chute
  đường dốc trượt băng
  đường trượt
  spiral chute
  đường trượt xoắn ốc
  lò tháo
  coal chute
  lò tháo than
  ore chute
  lò tháo quặng
  máng
  air chute
  máng thổi khí
  arc chute
  máng đập hồ quang
  articulated drop chute
  máng ống có khớp nối
  card chute
  mảng hứng thẻ
  check chute
  máng dẫn séc
  chute door
  cửa máng
  chute feeder
  máy tiếp liệu hình máng
  chute spillway
  đập tràn máng xiết
  classifying chute
  máng phân loại
  coal chute
  máng đổ than
  cold rubbish chute
  máng thải phế liệu lạnh
  concrete chute
  máng đổ bê tông
  counter chute
  máng rót quặng
  counter chute
  máng rót than
  cribbed chute
  máng bị bó thắt
  cullet chute
  máng thủy tinh vụn
  cuttings chute
  máng thải phoi
  deflector chute
  máng đổi hướng
  discharge chute
  máng thải
  discharge chute
  máng tháo
  discharge chute
  máng trút vật liệu
  distributing chute
  máng phân phối
  feed chute
  máng cung cấp
  feed chute
  máng nạp
  feed chute
  máng tiếp liệu
  fire rubbish chute
  ống máng thải phế liệu nóng
  flexible drop chute
  máng mềm để đổ bê tông
  freight chute
  máng chuyển hàng hóa
  goods chute
  máng chuyển hàng hóa
  gravity chute
  máng trọng lực
  hopper-furnace feed chute
  máng cấp liệu vào lò phễu
  inclined chute
  máng nghiêng
  jockey chute
  máng phụ
  jockey chute
  máng tạm
  loading chute
  máng nạp liệu
  loading chute
  máng tải
  loading chute
  máng tải (liệu)
  loading chute
  máng tiếp liệu
  magnetic chute
  máng từ
  mullock chute
  máng đổ đất thải
  ore chute
  máng rót quặng
  overflow chute
  máng đào
  overflow chute
  máng xả (nước)
  pneumatic chute
  máng hơi ép
  pouring chute
  máng dỡ liệu
  pouring chute
  máng dỡ tải
  receiving chute
  máng thu
  refuse chute
  máng đổ phế thải
  refuse chute
  máng đổ rác
  refuse chute
  máng thải phế liệu
  refuse chute
  máng thải rác
  refuse chute
  máng trượt rác
  rescue chute
  máng trượt thoát hiểm
  rubbish chute
  máng thải rác
  screening chute
  máng sàng phân loại
  shaking chute
  máng lắc
  shaking chute
  máng rung
  slant chute
  máng nghiêng
  slant chute
  máng xiên
  sorting chute
  máng nhặt đá
  spillway chute
  máng chảy xiết
  spiral chute
  máng (thả) xoắn ốc
  swinging chute
  máng lắc
  swivel chute
  máng quay
  tip chute
  máng trượt
  transport (ing) chute
  máng vận chuyển
  unloading chute
  máng dỡ liệu
  unloading chute
  máng dỡ tải
  vibrating chute
  máng rung
  waste chute
  máng đổ rác
  waste chute
  máng thải (xỉ, đất đá vụn)
  wet rubbish chute
  ống máng thải phế liệu ướt
  máng chảy xiết
  máng nghiêng
  máng trượt
  refuse chute
  máng trượt rác
  rescue chute
  máng trượt thoát hiểm
  mắt dốc
  mặt dốc
  ống rót
  ống thoát
  phễu
  hopper-furnace feed chute
  máng cấp liệu vào lò phễu
  rãnh
  air chute
  rãnh thông khí
  arc chute
  rãnh dập hồ quang
  overflow chute
  rãnh xả (nước)
  tip chute
  rãnh trượt

  Kinh tế

  cần trượt
  case-off chute
  cần trượt đưa vào bàn mổ thịt
  cattle chute
  cần trượt cho gia súc
  cưa tháo
  crown chute
  cửa tháo mảnh vỏ (ở máy bao gói)
  fish discharge chute
  cửa tháo cá
  hành lang
  loading chute
  hành lang chất hàng
  rãnh
  hide chute
  rãnh tháo đá
  ice chute
  rãnh tháo đá

  Địa chất

  máng tháo, phỗng rót, lò rót, giếng rót (than, quặng)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X