• /´visərəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) nội tạng, (thuộc) phủ tạng
  a visceral disease
  một bệnh về phủ tạng
  (nghĩa bóng) không dựa trên lý trí, theo bản năng (về các cảm giác..)
  a visceral mistrust of their peace moves
  một sự nghi ngờ theo bản năng về các biện pháp hoà bình của họ

  Chuyên ngành

  Y học

  nội tạng
  visceral crisis
  cơn nội tạng
  visceral reflex
  phản xạ nội tạng
  visceral rheumatism
  bệnh thấp (biến chứng) nội tạng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X